Close

Kódex spoločnosti

1. Voči zákazníkom a obchodným partnerom sa správame zdvorilo a s úctou

2. Službu alebo produkty poskytujeme na základe odbornej telefonickej alebo osobnej analýzy

3. Potreby a spokojnosť klienta kladieme na prvé miesto

4. Zaväzujeme sa k diskrétnosti a ochrane osobných v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.  a budeme robiť všetky potrebné činnosti preto, aby sa tieto údaje ochránili.

5. Vždy sme naklonený na stranu nášho odberateľa.