Close

2016

Huawei útočí na Surface aj iPad Pro. Má tenký hybrid nabitý technikou

Čínska firma Huawei napokon na  MWC 2016 v Barcelone naplnila pôvodné očakávania a predstavila hybridné zariadenie s operačným systémom Windows 10. Na trhu bude novinka známa ako Huawei MateBook. Nový hybrid sa chce chváliť konštrukciou aj výbavou. K dispozícii budeme mať hliníkové telo, ktoré sa bude ponúkať v dvoch farebných prevedeniach. Kovové telo je zároveň veľmi tenké (hrúbka 6,9 mm) a tiež extrémne ľahké – výrobca v tomto smere spomína hodnotu 640 g. Dodajme, že hlavní konkurenti v podobe iPad Pro aj Surface Pro 4 sú ťažší – veľký iPad od Apple má hmotnosť 713 g a zariadenie od Microsoftu ešte o niečo viac – 766 g. […]

Budúci Windows bude možno iný

Vyhlásenia firmy Microsoft z posledných dní ohľadne testovacieho náhľadu Windows 10 „Redstone“ vzbudili nemálo otázok. Sám šéf projektu Windows Insider Gabriel Aul priznal, že v súčasnosti sa sústreďujú primárne na vylaďovanie interných funkcií platformy. Aj preto nedávno uvoľnený verejný náhľad (čiže zostavenie Windows 10 build 11099) neobsahuje prakticky žiadne viditeľné zmeny z pohľadu funkčnej výbavy, ale mnoho vecí sa deje takpovediac „pod kapotou“ – na úrovni jadra systému. Podobné náhľady bez „viditeľných noviniek“ vraj môžeme očakávať aj v najbližšej budúcnosti. Stránka Windowscentral.com upozornila na správy, ktoré majú pochádzať priamo z prostredia spoločnosti a dobre informovaných zdrojov. Tie prinášajú k tejto […]

Samsung Galaxy S7 bude mať dotykový displej citlivý na tlak a špičkový fotoaparát

Sam­sung pred­sta­vil Ga­laxy S5 na MWC 2014, Ga­laxy S6 na MWC 2015, mož­no te­da pred­pok­la­dať, že na MWC 2016 vo feb­ruári uká­že sve­tu no­vú vlaj­ko­vú loď – Ga­laxy S7. Na pul­toch ob­cho­dov sa po­tom zrej­me ob­ja­ví zhru­ba o 5 týž­dňov nes­kôr, te­da kon­com mar­ca ale­bo za­čiat­kom ap­rí­la. Bu­de to asi naj­oča­ká­va­nej­ší te­le­fón v pr­vom polro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. O je­ho pa­ra­met­roch sa ob­ja­vi­lo už via­ce­ro do­ha­dov. Tie naj­nov­šie pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal. Sam­sung Ga­laxy S7 vraj prí­de s dis­ple­jom cit­li­vým na tlak, s tech­no­ló­giou po­dob­nou 3D Touch v naj­nov­šom iP­ho­ne od App­lu. Ne­dáv­no to­tiž ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca uzav­rel par­tner­stvo so spo­ločnos­ťou […]

Microsoft vyzýva k aktualizovaniu Internet Explorer na najnovšiu verziu

Microsoft vydal upozornenie ohľadom svojho internetového prehliadača Internet Explorer. Používateľom odporúča aktualizovať ho na najnovšiu verziu ak nechcú byť vystavení bezpečnostným rizikám. Ak vôbec používate internetový prehliadač Internet Explorer a ak používate jeho staršiu verziu ako verziu 11, berte na vedomie, že po 12. januári 2016 budete vystavení riziku. Microsoft totiž končí s podporou pre staršie IE čo znamená, že nebude dodávať bezpečnostné záplaty. Okrem záplat prídu tieto prehliadače aj o bezplatnú či platenú asistovanú podporu zo stany Microsoftu. Týka sa to operačných systémov Windows 7, 8.1 a aj 10. Podľa netmarketshare používa síce až 24,76% požívateľov najnovší IE 11, […]