Close

bezpecnost

WordPress spustil podporu šifrovaného HTTPS na všetkých weboch, ktoré podporuje

WordPress podporuje bezpečnejšie pripojenie na internet cez protokol HTTPS už od roku 2004, ale zatiaľ len na stránkach s poddoménou  wordpress.com (teda napr. https://barry.wordpress.com). Po novom sa však táto podpora rozširuje na všetky ostatné weby, ktoré sú registrované na WordPresse. Príkladom je aj naša stránka, ktorá tento protokol už dlhšie používa. Táto zmena na HTTPS prebieha automaticky a nie sú potrebné žiadne úpravy na strane zákazníka. Na prvý pohľad sa podpora protokolu HTTPS dá rozpoznať podľa ikony zámku vedľa adresy v prehliadači. Tento prechod jednoznačne prispieva j bezpečnému internetu a veríme, že aj aj ostatné spoločnosti budú tento príklad nasledovať. […]

Chrome bude výraznejšie upozorňovať na nezabezpečené stránky

Prehliadač Chrome od spoločnosti Google sa v najbližšej dobe dočká novej aktualizácie, vďaka ktorej budú užívatelia výraznejšie upozornení na nezabezpečené HTTP stránky. Hlavným dôvodom je dosiahnuť väčšiu bezpečnosť prehliadania webových stránok, ktoré ešte stále využívajú tradičný HTTP protokol. Pravdepodobne najväčšou nevýhodou protokolu HTTP je nešifrovaná komunikácia, ktorá je viac náchylnejšia na útoky hackerov. Zabezpečený protokol HTTPS ponúka extra vrstvu ochrany navyše a tým je viac odolnejší proti odpočúvaniu a odchytávaniu komunikácie. Práve na túto skutočnosť chce Google upozorniť, a to tým, že vo vyhľadávacom poli sa objaví červený znak „X“, ktorý má upozorniť užívateľa na nezabezpečené HTTP pripojenie. Možno aj […]

Digitálna bezpečnosť v roku 2016: Internet vecí, mobilné zariadenia a ochrana detí

ESET kaž­dý rok prip­ra­vu­je svoj preh­ľad bez­peč­nos­tných tém, kto­ré bu­dú v naj­bliž­ších me­sia­coch trá­piť bež­ných pou­ží­va­te­ľov ale­bo fir­my a or­ga­ni­zá­cie. No­vé tech­no­ló­gie, no­vé škod­li­vé kó­dy a bez­peč­nos­tné chy­by s glo­bál­nym do­pa­dom: pre rých­losť, kto­rou pri­chá­dza­jú, pred­sta­vu­je bez­peč­nosť v ro­ku 2016 eš­te dô­le­ži­tej­šiu vý­zvu pre fir­my, or­ga­ni­zá­cie, vlá­dy ale aj pou­ží­va­te­ľov na ce­lom sve­te. Inter­net ve­cí (Inter­net of Things): Bez­peč­nosť ako ce­lok Té­ma Inter­ne­tu ve­cí (ale­bo po an­glic­ky Inter­net of Things; IoT) za­ča­la byť po­pu­lár­na pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, keď sa za­ča­lo ho­vo­riť o práč­kach ale­bo chlad­nič­kách pri­po­je­ných k inter­ne­tu. Tech­no­lo­gic­ký pok­rok však po­sú­va hra­ni­ce a tech­nic­ké vlas­tnos­ti spot­re­bi­čov a zá­ro­veň je […]

Routery ASUS so závažnou bezpečnostnou chybou

Pred mesiacom zverejnili autori projektu Turris správu o tom, že sa im vďaka novým monitorovacím funkciám podarilo odhaliť aktívny botnet využívajúci routeri. Pokračovali v sledovaní a pripravili tiež návnadu, ktorá odhalila závažnú bezpečnostnú chybu v domácom routeri od Asusu. Informácie autori zverejnili na blogu CZ.NIC. Pred mesiacom bolo sledovanie ešte na začiatku a bezpečnostní experti z CZ.NIC napočítali zatiaľ len necelé dve stovky IP adries napadnutých routerov. Teraz už ich je 13 tisíc. Je prekvapivé, že 70% z nich sú routery značky Asus. A tak v CZ.NIC jeden taký router zakúpili a pustili sa do skúmania, v čom by mohol […]

ESET vydal novú verziu ochrany pre Android, Windows Mobile a Symbian, ochráňte svoj telefón

Spoločnosť ESET vydala dňa 13.05.2014 novú verziu produktu ESET Mobile Security. Nová verzia so sebou prináša novinky, ako Proaktívna ochrana Anti-Theft- kontrola strateného alebo ukradnutého telefónu pomocou my.eset.com. Spoľahnite sa na šikovné funkcie, ktoré ochránia a pomôžu nájsť Váš telefón v prípade straty, alebo krádeže. Viac informácií a stianutie Eset Mobile Security Licenciu si môžte zakúpiť na našom e-shope zdroj: ESET

Ochrana Windows XP aj bez aktualizácií

Záplaty skončili, počítače bežia ďalej Ilustračná snímka Ukončenie podpory produktu zo strany firmy Microsoft v praxi predovšetkým znamená, že pre systém už nie sú vydávané bezpečnostné záplaty. V časoch internetu, sociálneho prepájania či cloudov ide o nemalý problém. Útočníci pravidelne zneužívajú rôzne chyby v produktoch a ich nezaplátanie môže mať fatálne následky. Dôkazom je aj nedávno objavená chyba v Internet Exploreri, ktorá postihuje najmä používateľov Windows XP. Microsoft síce napokon chybu zaplátal, pričom opravu uvoľnil aj pre Windows XP, no na podobné „ústretové kroky“ sa do budúcna nedá spoliehať. 8. apríl bol preto dôležitým dátumom pre mnohých používateľov operačného systému […]