Close

cern

Web oslavuje. Pred štvrťstoročím vznikla prvá stránka

Dátum 20. decembra 2015 bol z hľadiska histórie internetu jubilejný. V ten istý deň roku 1990 uzrela svetlo sveta prvá internetová stránka pre zamestnancov CERNu – Európskej organizácie pre jadrový výskum. Jej autorom bol britský vedec Tim Berners-Lee, ktorý prišiel s myšlienkou služby World Wide Web (WWW). Informuje o tom Engadget. Berners-Lee hľadal spôsob, akým by vedci, univerzity a inštitúcie po celom svete mohli automatizovane zdieľať údaje medzi sebou. A hoci prvá stránka pre zamestnancov CERNu obsahovala informácie o tom, ako vlastne hypertextový projekt funguje, môžeme ju pokojne považovať sa prvú internetovú stránku na svete. Jednoduchá stránka World Wide Webu […]