Close

galaxy

Toto bude Samsung Galaxy S7/Edge

Samsung S7 sa ukázal v prvých benchmarkoch. Známe sú aj špecifikácie. Všetky informácie berte zatiaľ s rezervou, pretože sa špecifikácie vo finálnej verzii ešte môžu líšiť. O pohon sa postará Exynos Octa 8890 s taktom až 2,3GHz, štvorica úsporných jadier pobeží na 1,59GHz. Nebude chýbať LTE modem Cat-9 s rýchlosťou do 450/50Mbps. Na niektorých trhoch sa, ale objaví model s SoC od konkurencie v podaní Snapdragonu 820 (pravdepodobne aj u nás). SoC sekunduje RAM s veľkosťou 4GB. Malo by ísť o nové LP-DDR4 s vyššou taktovacou frekvenciou. Vďaka tomu by mohla excelovať aj grafická časť. Samsung S7 by mal dostať displej s veľkosťou 5,1“, pričom verzia S7 Edge dostane 5,5“. V oboch modeloch […]

Samsung Galaxy S7 bude mať dotykový displej citlivý na tlak a špičkový fotoaparát

Sam­sung pred­sta­vil Ga­laxy S5 na MWC 2014, Ga­laxy S6 na MWC 2015, mož­no te­da pred­pok­la­dať, že na MWC 2016 vo feb­ruári uká­že sve­tu no­vú vlaj­ko­vú loď – Ga­laxy S7. Na pul­toch ob­cho­dov sa po­tom zrej­me ob­ja­ví zhru­ba o 5 týž­dňov nes­kôr, te­da kon­com mar­ca ale­bo za­čiat­kom ap­rí­la. Bu­de to asi naj­oča­ká­va­nej­ší te­le­fón v pr­vom polro­ku bu­dú­ce­ho ro­ka. O je­ho pa­ra­met­roch sa ob­ja­vi­lo už via­ce­ro do­ha­dov. Tie naj­nov­šie pri­nie­sol The Wall Street Jour­nal. Sam­sung Ga­laxy S7 vraj prí­de s dis­ple­jom cit­li­vým na tlak, s tech­no­ló­giou po­dob­nou 3D Touch v naj­nov­šom iP­ho­ne od App­lu. Ne­dáv­no to­tiž ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca uzav­rel par­tner­stvo so spo­ločnos­ťou […]

Takto vyzerá prerastený tablet Samsung Galaxy View

Už nejakú dobu vieme, že Samsung pripravuje uvedenie nového prerasteného tabletu s názvom Galaxy View. Web Sammobile.com aktuálne publikoval niekoľko obrázkov, ktoré novinku ukazujú „v plnej nahote“. Potvrdzuje sa aj veľkosť uhlopriečky, ktorá by mala skutočne dosahovať 18,4 palca. Takto veľký tablet si už ale vyžiada tak trochu iné používanie, než na aké zvyknutí pri menších modeloch. Súčasťou výbavy bude praktický stojan pre vertikálne položenie zariadenia na stôl, čo príde vhod napríklad pri sledovaní filmov. Chýbať nemá ani úchyt pre ľahké prenášanie. Samsung v prezentačných snímkoch vyzdvihuje i prednú Full HD kameru pre videohovory. Zo starších únikov vieme, že Samsung […]