Close

konica minolta

PC: Konica Minolta razí noví trend v spracovaní dokumentov

V organizáciách a firmách stále koluje veľké množstvo papierových dokumentov obsahujúcich informácie, s ktorými potrebujeme ďalej pracovať. Udržať v takýchto dokumentoch poriadok nie je vôbec jednoduché. Veľkú úsporu času prináša ich elektronizácie. Komplexné riešenia v tejto oblasti ponúka firmám Konica Minolta. Papierových dokumentov nájdete v kanceláriách celý rad. Typickým príkladom môže byť faktúra alebo dotazník, teda dokument s údajmi, ktoré chceme spracovať, vyhodnotiť a ďalej s nimi pracovať. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, koľko času trávite prepisom resp. spracovávaním papierových dokumentov? A hlavne, ako sa táto oblasť v relatívne krátkom čase premenila a stále sa mení? Než si predstavíme […]