Close

marshmallow

Xiaomi Mi 5: Unikli nové obrázky, dostane aj väčšiu verziu

Na internete sa objavil nový obrazový materiál, ktorý má detailnejšie zachytávať chystanú vlajkovú loď od Xiaomi: model Mi 5. Ten by mohol byť predstavený už na začiatku budúceho roka. Obrazový materiál okrem iného zachytáva štyri farebné verzie, v ktorých by sa Xiaomi Mi 5 mal ponúkať: čiernu, bielu (striebornú), ružovú a zlatú. Obrázky tiež predbežne potvrdzujú predchádzajúce správy, že Mi 5 by mal mať snímač odtlačkov prstov integrovaný do fyzického tlačidla Home. Ak by bol použitý ultrazvukový snímač, fyzické tlačidlo by nebolo potrebné. Z pohľadu výbavy, očakávať môžeme high-endové parametre. Údajne smartfón ponúkne nový čipset Snapdragon 820, 5,2-palcový displej s […]

Android 6.0 má spomaľovať hodiny, problém rieši aktualizácia

Nová verzia operačného systému Android, ktorá bola uverejnená spolu s tohtoročnými Nexusmi, zrejme obsahuje pomerne závažný problém. Hodiny v zariadeniach aktualizovaných na verziu 6.0 majú totiž postupne zaostávať za reálnym časom, v niektorých prípadoch až o pol hodinu. Ako informoval portál Android Authority, na problém sa od októbra sťažovalo približne 400 používateľov. V postihnutých zariadeniach sa odchýlka systémových hodín od reálneho času po asi 12 hodinách pohybuje v rozmedzí od dvoch do 30 minút. V najnovšom Androide 6.0.1 Marshmallow by už ale mala byť chyba vyriešená. Reštartujte alebo prepnite sieť Na vynútenie jednorazovej synchronizácie času museli dotknutí používatelia buď reštartovať […]

Tieto smartfóny dostanú Android 6.0 Marshmallow

Chcete vedieť, či sa váš smartfón dočká aktualizácie na najnovší Android? V tom prípade ste na správnej adrese. Google iba včera uvoľnil obrazy operačného systému Android 6.0 Marshmallow pre staršie Nexus smartfóny. Avšak aj smartfóny iných výrobcov sa neskôr dočkajú klasickej OTA aktualizácie. Prvý stĺpec obrázka ukazuje, ktoré smartfóny jednotlivých výrobcov sa dočkajú prechodu v prvej várke. Smartfóny z druhého stĺpca sa aktualizácie dočkajú neskôr. Pozorné oko si možno všimne, že v zozname chýba napríklad čerstvá novinka Sony Xperia Z5. Majitelia tohto smartfónu však môžu zostať v kľude nakoľko spoločnosť už predtým avizovala, že Android 6.0 dorazí aj na tento […]

Google chystá akciu na 29. septembra

Goog­le roz­pos­lal poz­ván­ky na po­du­ja­tie, kto­ré sa má us­ku­toč­niť 29. sep­tem­bra v San Fran­cis­cu. Sí­ce vy­slo­ve­ne neu­vá­dza, aké no­vin­ky chce pred­sta­viť, mož­no však pred­pok­la­dať, že bu­de me­dzi ni­mi fi­nál­na ver­zia An­droi­du 6.0 Mar­shmallow a ne­ja­ké no­vé za­ria­de­nia z pro­duk­to­vých ro­dín Nexus a Chro­me­cast. Pod­ľa ne­dáv­no unik­nu­tých in­for­má­cií by no­vé te­le­fó­ny Nexus ma­li uviesť LG a Huawei. Pod­ľa úni­kov by te­le­fón od LG mal niesť ná­zov Nexus 5x a ob­sa­ho­vať 5,2-pal­co­vý dis­plej. Roz­lí­še­nie je za­tiaľ otáz­ne, mô­že to byť full HD s jem­nos­ťou 423 ppi ale­bo Quad HD s 565 ppi. Pro­ce­sor bu­de od Qual­com­mu, mô­že ísť o šes­ťjad­ro­vý Snap­dra­gon 808 […]