Close

networks

Vo firewalloch boli tri roky zadné vrátka. Umožňovali špehovanie

Technologická spoločnosť Juniper Networks odhalila vo svojom operačnom systéme určenom pre firewally špionážny kód. Prostredníctvom neho môžu neoprávnené osoby získať administrátorský prístup k zariadeniu alebo špehovať VPN prevádzku. Informácie o hrozbe zverejnila spoločnosť na svojich internetových stránkach. Bezpečnostní experti odhalili počas vnútorného auditu v operačnom systéme ScreenOS časť zdrojového kódu, ktorý tam oficiálne nemal byť. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania nie je známe, kde škodlivý kód vznikol ani to, kto ho dokázal nenápadne implementovať do oficiálnej distribúcie. Dvojica zadných vrátok Špionážny kód spôsobuje dve vážne bezpečnostné hrozby. Prvá z nich umožňuje získanie administrátorského vzdialeného prístupu cez SSH alebo Telnet bez znalosti […]