Close

nexus

Google chystá akciu na 29. septembra

Goog­le roz­pos­lal poz­ván­ky na po­du­ja­tie, kto­ré sa má us­ku­toč­niť 29. sep­tem­bra v San Fran­cis­cu. Sí­ce vy­slo­ve­ne neu­vá­dza, aké no­vin­ky chce pred­sta­viť, mož­no však pred­pok­la­dať, že bu­de me­dzi ni­mi fi­nál­na ver­zia An­droi­du 6.0 Mar­shmallow a ne­ja­ké no­vé za­ria­de­nia z pro­duk­to­vých ro­dín Nexus a Chro­me­cast. Pod­ľa ne­dáv­no unik­nu­tých in­for­má­cií by no­vé te­le­fó­ny Nexus ma­li uviesť LG a Huawei. Pod­ľa úni­kov by te­le­fón od LG mal niesť ná­zov Nexus 5x a ob­sa­ho­vať 5,2-pal­co­vý dis­plej. Roz­lí­še­nie je za­tiaľ otáz­ne, mô­že to byť full HD s jem­nos­ťou 423 ppi ale­bo Quad HD s 565 ppi. Pro­ce­sor bu­de od Qual­com­mu, mô­že ísť o šes­ťjad­ro­vý Snap­dra­gon 808 […]

PC: Nový Nexus tablet od Google už v júli za odhadovanú cenu 150,-€

Už čoskoro by mal Google predstaviť nástupcu populárneho tabletu Nexus 7, pričom novinka ponesie Full-HD displej a nižšiu cenovku. S cieľom ešte viac znepríjemniť situáciu konkurencie na trhu s lacnými tabletmi by mal už čoskoro Google predstaviť nástupcu obľúbeného Nexus 7. Tvrdí to Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke firme. Keďže až 97% ziskov Google pochádza zo zobrazovania reklamy na internete, nebude stáť nový tablet aj napriek pokročilej hardvérovej výbave veľa – očakáva sa minimálne rovnaká suma ako za dnešný Nexus 7, teda 200€, ale hovorí sa aj o zníženej cene 150USD (~150€). Tým dostane firma svoje zariadenia, […]

PC: ASUS spolu s Intel chystajú ďalší lacný tablet

Asus je v poslednom čase známy najmä ako producent tabletov Nexus 7 pre Google, hoci aj portfólio jeho vlastných produktov je pomerne široké. A malo by sa ďalej rozširovať. Podľa dostupných správ uvedená spoločnosť pracuje na „lacnom tablete“, ktorý by mal ponúknuť procesor od Intelu namiesto ARM čipu. Ak sú informácie správne, tablet Asus FonePad K004/ME371MG ponúkne 7-palcový displej s rozlíšením 1 280 x 800 obrazových bodov (podobne ako Nexus 7), 1 GB operačnej pamäte RAM a predovšetkým procesor Intel Atom Z2420 s grafikou PowerVR SGX540. Z2420 (kódové označenie Lexington) síce nepatrí medzi absolútnu špičku, no x86 čip s taktom […]