Close

pirat

Legálne sledovanie filmov a seriálov

Na Slovensku funguje viacero on-line požičovní filmov. Niektoré ponúkajú obsah aj v HD a za prijateľné ceny. Rozhodnutie eurosúdu, ktoré zakazuje sťahovanie filmov či hudby z dátových úložísk, sa priamo dotýka mnohých používateľov. Niektorí možno budú v sťahovaní pokračovať ako doteraz. Iní zas prestanú úplne. Aby ste sa vyhli akémukoľvek porušovaniu zákona, môžete skúsiť legálne on-line požičovne filmov. Na Slovensku funguje hneď niekoľko takýchto služieb. Vo väčšine prípadov nedisponujú ani zďaleka takým obsahom, aký môžete nájsť bežne a bezplatne na internete, no do istej miery môžu vaše požiadavky splniť. Pozrieme sa na to, čo ponúkajú a koľko vás to bude […]

Ako to bude so sťahovaním z internetu od 1.augusta 2014 na Slovensku?

Nezávislý poslanec Miroslav Beblavý, navrhuje novelizáciu Trestného zákona, ktorá je reakciou na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o ktorom sme informovali minulý týždeň. 27. 4. 2014 V novele zákona navrhuje doplnenie zvýrazneného textu : Kto inak, než pre svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Citujúc z Dôvodovej správy k zákonu „Navrhovaná zmena právnej úpravy spočíva v tom, že za neoprávnený zásah do autorských […]