Close

sensing

Domáci zabezpečovací systém odhalí pohyb aj za stenami

Na trh domácich zabezpečovacích systémov prichádza prostredníctvom portálu Indiegogo veľmi jednoduchý a účinný systém Xandem, ktorý disponuje technológiou snímania pohybu na báze rádiových vĺn. Vznikol s podporou americkej Národnej nadácie pre vedu a Ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Uplatní sa v inteligentných domoch Používateľ má k dispozícii sadu desiatich alebo pätnástich prístupových uzlov, ktoré vloží do elektrických zásuviek po celom dome. Hlavný z nich pripojí k internetu. V internetovej aplikácii načrtne pôdorys sledovaného priestoru a vyznačí, kde sa nachádzajú uzly. Potom už len na displeji sleduje pohyby v dome. Nový systém vyzerá na prvý pohľad obyčajne, ale niektoré aspekty vyzerajú v […]