Close

skype

Terminátor T9000 sa šíri Skypeom. Ide o nebezpečný malvér!

Skypeom sa šíri nový vírus. Nedokážu ho zachytiť takmer žiadne antivírusové programy. Skype podlieha novému typu malvéru. Výskumníci z Palo Alto Networks zverejnili malvér príznačne pomenovaný T9000, ktorý sa dokáže vyhnúť prakticky všetkým antivírusom. Do zoznamu patrí: Sophos, INCAInternet, DoctorWeb, Baidu, Comodo, TrustPort, GData, AVG, BitDefender, VirusChaser, McAfee, Panda, Trend Micro, Kingsoft, Norton, Micropoint, Filseclab, AhnLab, JiangMin, Tencent, Avira, Kaspersky, Rising a Qihoo 360. Zdá sa, že antivírusový program od slovenskej firmy ESET ho dokáže identifikovať. Malvér sa skrýva za dokumentom typu .rtf, ktorý sa šíri najčastejšie pomocou mailu. T9000 dokáže sledovať a ukladať komunikáciu na Skype (chat), no najhoršie […]

Microsoft opravoval Office, Edge aj Skype, stiahnite si záplaty

Microsoft vydal ďalšiu nádielku bezpečnostných záplat, ktorými opravuje rôzne chyby vo svojich produktoch. Vrátane tých najzávažnejších. V novembri boli vydané hneď štyri záplaty, ktoré sú označené ako Kritické. Dve z nich sa týkajú internetových prehliadačov. Problémy v Internet Exploreri aj Edge Kumulatívna záplata (podrobnejšie informácie vo vestníku Microsoft Security Bulletin MS15-112) rieši kritické problémy v prehliadači Internet Explorer. Útočník môže chyby zneužiť k útoku na nezaplátaný systém napríklad tak, že používateľa navedie k prehliadnutiu špeciálne vytvorenej stránky. Záplata je označená ako Kritická pre Internet Explorer 7 a vyšší na klientoch Windows. Okrem iného sa ňou upravuje spôsob, akým Internet Explorer, JScript, […]

Skype pre Windows 10: Microsoft nestíha, termín sa posúva

Jednou z hlavných súčasti nového Windows 10 mal byť perfektne fungujúci komunikátor Skype. Očakávali sme, že príde zároveň so systémom Windows a bude to vzorová univerzálna aplikácia, ktorá dokonale využije všetky nové vymoženosti Windows 10. Lenže tak sa nestalo, Microsoft vývoj nestihol a teraz odkladá i pôvodne sľúbený termín. Skype pre Windows 10 má byť univerzálna aplikácia, ktorá pobeží v počítačoch, ale i v telefónoch s Windows, bude podporovať všetky funkcie Skypu, inteligentne rozdeľovať notifikácie medzi zariadeniami, využívať notifikačné centra a pobeží na pozadí. Proste to, čo by sme od takejto aplikácie čakali. Lenže vývoj zjavne nie je až tak […]

Vo Windows 10 Skype ako súčasť systému

Mic­ro­soft v tých­to dňoch prek­va­pil mno­hých zá­kaz­ní­kov a vý­vo­já­rov ozná­me­ním, že od­sta­ví klien­ta Sky­pe pre Win­dows 8.1 a os­ta­ne len des­kto­po­vá ap­li­ká­cia. Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré z Mic­ro­sof­tu zís­ka­la re­dak­tor­ka ZDnet Ma­ry Jo Fo­ley, spo­loč­nosť ne­chys­tá pre Win­dows 10 ni­ja­kú ver­ziu Sky­pe, pou­ží­vať sa bu­de na­ďa­lej tá des­kto­po­vá. Sky­pe te­da bu­de in­teg­ro­va­ný do iných nás­tro­jov – ap­li­ká­cií na po­sie­la­nie SMS a te­le­fo­no­va­nie vrá­ta­ne vi­deo­ho­vo­rov. Pre pou­ží­va­te­ľov vraj bu­de „jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie“, ak na ko­mu­ni­kač­né úlo­hy ne­bu­dú mu­sieť sťa­ho­vať a spúš­ťať ďal­šiu ap­li­ká­ciu. Pre tých, kto­rí up­red­nos­tňu­jú mať všet­ky fun­kcie Sky­pu na jed­nom mies­te, bu­de na­ďa­lej k dis­po­zí­cii des­kto­po­vá ap­li­ká­cia. Mo­der­ná ap­li­ká­cia […]

PC: Skype bude wo Windows 8.1 predinštalovaný

Najpopulárnejšia služba internetovej (video)telefónie bude po najbližšej aktualizácii Windows 8.1 súčasťou systému. Integrácia pred časom prevzatého Skype do produktov jeho nového majiteľa – Microsoftu, postupne naberá na obrátkach. Po tom, čo sa softvérový gigant rozhodol nahradiť svoj Messenger práve službou Skype, prichádza teraz ďalší krok – Skype bude od aktualizácie Windows 8.1 súčasťou operačného systému. Pre používateľov to znamená, že ak si ešte doteraz Skype nenainštalovali, po októbrovej aktualizácii Windows 8.1 už nájdu ikonku v ponuke Štart. Skype sa tak dostane aj na všetky nové počítače predávané s operačným systémom Windows 8.1, čo Microsoftu celkom určite zaručí citeľný nárast počtu […]

PC: Nový Skype prinesie offline video odkazy

Nová verzia programu Skype 6.5, ktorá je teraz v beta verzii, prinesie novinku v podobe offline video odkazov. Môžete tak zanechať video odkaz, ktorý si používateľ bude môcť prehrať hneď, ako sa pripojí. Nová funkcia bude dostupná všetkým používateľom, nie je nutné využívať Premium účet. Beta verziu nového Skype 6.5 si môžete stiahnuť už teraz. Táto funkcia má však tiež svoje obmedzenia. Na jej využitie je nevyhnutný operačný systém Windows 7 alebo 8 a aktuálny Adobe Flash Player. Maximálna dĺžka tohto videa pre odkaz bude tri minúty. Používatelia staršej verzie Skype si môžu odkaz stiahnuť ako bežné video. Videosprávu ľahko […]