Close

TV Dajto

TV Markíza skončí začiatkom roku 2017 na DVB-T

Slovenská komerčné televízne skupina Markíza sa rozhodla nepokračovať v distribúcii svojich programov cez pozemné vysielače a teda neobnoviť zmluvu so spoločnosťou Towercom , ktorá šíri programové služby vysielateľa cez DVB – T . Programy TV Markíza, TV Doma a TV Dajti skončí na klasickú terestriálnej anténu už na konci roka 2016. Diváci Markízy tak majú niekoľko mesiacov na zmenu príjmu televízneho signálu . „“ Markíza Slovakia, spol. s r.o. nebude po skončení roka 2016 pokračovať v šírenie televíznych staníc skupiny Markíza prostredníctvom antén. Televízia tymto svojim rozhodnutím nasleduje Medzinárodné štandardy v televíznom vysielaní a pokračuje v trende skvalitňovania poskytovaných SLUŽIEB […]