Close

vpn

Vo firewalloch boli tri roky zadné vrátka. Umožňovali špehovanie

Technologická spoločnosť Juniper Networks odhalila vo svojom operačnom systéme určenom pre firewally špionážny kód. Prostredníctvom neho môžu neoprávnené osoby získať administrátorský prístup k zariadeniu alebo špehovať VPN prevádzku. Informácie o hrozbe zverejnila spoločnosť na svojich internetových stránkach. Bezpečnostní experti odhalili počas vnútorného auditu v operačnom systéme ScreenOS časť zdrojového kódu, ktorý tam oficiálne nemal byť. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania nie je známe, kde škodlivý kód vznikol ani to, kto ho dokázal nenápadne implementovať do oficiálnej distribúcie. Dvojica zadných vrátok Špionážny kód spôsobuje dve vážne bezpečnostné hrozby. Prvá z nich umožňuje získanie administrátorského vzdialeného prístupu cez SSH alebo Telnet bez znalosti […]

Nová zraniteľnosť vo VPN odhalí skutočnú identitu používateľov

Ak využívate verejné VPN služby pre utajenie svojej identity zvýšte opatrnosť. Mnohé z nich totiž dokážu odkryť skutočnú IP adresu používateľa. Bezpečnostní experti zo spoločnosti Perfect Privacy odhalili u viacerých komerčných VPN poskytovateľov vážnu zraniteľnosť. Týka sa všetkých operačných systémov, ako aj všetkých v súčasnosti používaných protokolov, pričom útočníkom umožňuje odhaliť reálnu IP adresu používateľa. Informácie o hrozbezverejnila spoločnosť na svojom blogu. Verejní poskytovatelia VPN služieb využívajú tento typ siete najčastejšie, pre ponúkanie bezpečného a predovšetkým anonymného prístupu na internet. Klient služby totiž dostane novú verejnú IP adresu, pod ktorou bude vystupovať. Jeho reálna IP adresa zostane skrytá. Tri podmienky […]