Close

Windows 8

Microsoft začína čoraz naliehavejšie vnucovať upgrade na Windows 10

Mic­ro­soft za­čí­na stá­le ag­re­sív­nej­šie po­nú­kať pre­chod na Win­dows 10 pou­ží­va­te­ľom star­ších ver­zií toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu. Na po­čí­ta­če s Win­dows 7, 8 a 8.1 in­šta­lu­je ap­li­ká­ciu Get Win­dows 10, kto­rá po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom dve tla­čid­lá: Up­gra­de now (ak­tua­li­zo­vať te­raz) a Start download, up­gra­de la­ter (za­čať sťa­ho­vať, ak­tua­li­zo­vať nes­kôr). Nie je tu te­da ni­ja­ká mož­nosť ak­tua­li­zá­ciu od­miet­nuť. Pod­ľa niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov sa to­to pop-up ok­no ob­ja­vu­je aj v prí­pa­de, že si ak­tua­li­zá­ciu ne­za­re­zer­vo­va­li. Prav­da, up­gra­du mož­no za­brá­niť za­tvo­re­ním ok­na. Me­nej zbeh­lých pou­ží­va­te­ľov však to­to ok­no mô­že pri­nú­tiť stiah­nuť si no­vý ope­rač­ný sys­tém, čo je tak­ti­ka pou­ží­va­ná spa­mer­mi a webo­vý­mi strán­ka­mi s mal­vé­rom. V ro­ku […]

Windows oslavuje 30 rokov. Prečítajte si o jeho začiatkoch

S operačným systémom Windows od Microsoftu sa dnes už zrejme stretol každý. Práve dnes oslávi táto neodmysliteľná súčasť mnohých dnešných počítačov okrúhle 30. výročie. Od svojho uvedenia 20. novembra 1985 až po dnešné dni prešiel Windows mnohými výraznými zmenami. Vďaka nim sa stal z nadstavby pre legendárny MS-DOS dominantným operačným systémom, ktorý sa nachádza na väčšine osobných počítačoch. Od príkazového riadku ku grafickému rozhraniu V priebehu 80. rokoch minulého storočia patril MS-DOS k najdominantnejším operačným systémom na svete. Príkazový riadok, pomocou ktorého sa ovládal, bol však pre bežného používateľa veľkou neznámou. Práve preto už v roku 1983 Microsoft ohlásil začiatok […]

Nepáčil sa vám Windows 10? Takto sa vrátite k staršej verzii

Problémy s ovládačmi, kompatibilitou aplikácií či nezvyk v novom prostredí. Možných dôvodov na downgradez nového Windows 10 je naozaj veľa. Nech už je ten váš akýkoľvek, poradíme vám, ako celý proces zrealizovať. Microsoft našťastie nenechal používateľov spáliť za sebou mosty a v rámci 30-dňovej skúšobnej lehoty umožňuje kedykoľvek prejsť na staršiu verziusystému Windows, z ktorej na „desiatku“ aktualizovali. Výrobca proces downgradu výrazne zjednodušil, preto ho zvládnu aj menej technicky zdatní používatelia. Príprava na downgrade Uistite sa, že v koreňovom adresári systémového disku (zvyčajne C:/) sa nachádza priečinokWindows.old. V opačnom prípade ste vykonali čistú inštaláciu, prípadne ste pri inovácii zvolili vymazanie […]

Skype pre Windows 10: Microsoft nestíha, termín sa posúva

Jednou z hlavných súčasti nového Windows 10 mal byť perfektne fungujúci komunikátor Skype. Očakávali sme, že príde zároveň so systémom Windows a bude to vzorová univerzálna aplikácia, ktorá dokonale využije všetky nové vymoženosti Windows 10. Lenže tak sa nestalo, Microsoft vývoj nestihol a teraz odkladá i pôvodne sľúbený termín. Skype pre Windows 10 má byť univerzálna aplikácia, ktorá pobeží v počítačoch, ale i v telefónoch s Windows, bude podporovať všetky funkcie Skypu, inteligentne rozdeľovať notifikácie medzi zariadeniami, využívať notifikačné centra a pobeží na pozadí. Proste to, čo by sme od takejto aplikácie čakali. Lenže vývoj zjavne nie je až tak […]

Windows 8 ostane bez Štart tlačidla + ako ho doplniť

Návrat starého známeho Štart menu by sa podľa posledných informácií mal dostať až do celkom nového Windowsu 9. Návrat „poriadneho“ Štart menu do Windows 8 ako ho poznáme už celé desaťročia bol už dlhšie považovaný za hotovú vec. Hovorili o tom už nie len špekulácie, ale aj samotný Microsoft. Neskôr sme sa dozvedeli aj približný termín – okolo septembra. Teraz to však vyzerá, že Windows 8 nakoniec predsa len ostane bez tohto základného prvku rozhrania. Informuje o tom tradične dobre informovaná bloggerka Mary Jo Foley zo serveru Zdnet. Podľa jej zdrojov sa plány na zahrnutie Štart menu do druhej aktualizácie […]

Predplácaný Windows od Microsoftu by mal mať označenie Windows 10

Z rôznych zdrojov sa objavujú správy, že Microsoft  pracuje na celkom novej generácii svojho operačného systému Windows. Predbežne je známa ako „Windows 10“ alebo aj „Windows Cloud“. Podstatou celej platformy má byť, že bude plne založená na cloude. Pripravovaný systém by mal vyžadovať k svojmu „plnohodnotnému fungovaniu“ aktívne internetové pripojenie. Bude možné s ním pracovať aj v takzvanom „off-line“ režime, ale vtedy má byť ponúkaná len oklieštená paleta funkcií. Možno pôjde o niečo v štýle ponuky Windows Starter. Podobná koncepcia operačného systému ihneď vyvolala otázky, ako to bude s jej spôsobom distribúcie na kompatibilných zariadeniach. Najnovšie správy, na ktoré upozornili […]