Close

23/10/2012

BSA rozbieha rozsiahle kontroly firiem proti používaniu nelegálneho softvéru

Spoločnosť Business Software Alliance (BSA) zastupuje popredných svetových výrobcov softvéru a na celom svete  bojuje  proti softvérovému pirátstvu. Jej cieľom u nás i vo svete je chrániť práva duševného vlastníctva výrobcov  softvéru, presadzovať  legislatívu v oblasti autorských práv a podnecovať jej dodržiavanie.

Čo je softvérové pirátstvo a kto je počítačový pirát?

Softvérové pirátstvo je neoprávnené kopírovanie alebo distribúcia softvéru chráneného autorským právom. Jednoducho povedané: každý kto kopírovaním, sťahovaním, zdieľaním, predajom alebo inštalovaním kópií do počítačov  bez príslušnej licencie porušuje zákon  pácha trestný čin podľa § 283 Trestného zákona.

V súčasnosti  BSA v komunikácii a boji proti počítačovým pirátom pritvrdzuje  a to  podávaním  viacerých trestných oznámení na firmy, u ktorých má dôvodné podozrenie z používania nelegálneho softvéru. Okrem toho priamo vyzýva majiteľov malých a stredných firiem po celom Slovensku formou direct mailového listu, aby si skontrolovali stav svojich počítačových licencií.

„Vyzývame majiteľov firiem, ktorí sú priamo zodpovední za legálnosť softvéru, aby neodkladne zrealizovali softvérový audit, nakúpili chýbajúce licencie a napravili prípadný nezákonný stav“, potvrdila nám JUDr. Adriana Tomanová, právna zástupkyňa BSA na Slovensku.

Prečo záleží na softvérovej licencii?

Často si neuvedomujeme, že vývoj softvéru je tímovou prácou, v ktorej sa spájajú kreatívne nápady a talent programátorov, textárov a grafikov. A rovnako ako väčšina iných diel, akými sú napríklad knihy, hudba či filmy, aj softvér je chránený autorským zákonom t.j. je autorským dielom.

Zakúpením softvéru sa nestávate vlastníkom autorských práv. Získavate len právo t.j. licenciu  softvér používať za dodržania   podmienok  stanovených vlastníkom autorských práv, ktorým je zvyčajne výrobca  softvéru.

Vedeli ste, že používanie kopírovaného alebo falzifikovaného softvéru bez príslušnej licencie  so sebou prináša okrem právnych následkov aj ďalšie riziká? Sú to:

Zvýšená hrozba nákazy softvérovými vírusmi, väčšie riziko súvisiace s poškodenými diskami alebo inak chybným softvérom;
Nedostatočná alebo žiadna dokumentácia, žiadna záruka;
Nemožnosť využitia technickej podpory, ktorú majú k dispozícii používatelia vlastniaci riadnu licenciu;
Nemožnosť využitia aktualizácií softvéru, ktoré môžu využiť používatelia s riadnou licenciou.

Slovenské štatistiky nepustia

Napriek dlhoročným snahám BSA sa na Slovensku používa až 40% softvéru nelegálne. V porovnaní s okolitými štátmi Európy a vyspelého sveta je to ešte stále alarmujúco veľa. Pre porovnanie  – miera pirátstva v Čechách klesla na 35%, v Poľsku ostáva na 53%-tách a v Maďarsku dosahuje 41%. Priemerná miera počítačového pirátstva v EU dosahuje 33%.

O organizácii Business Software Alliance (BSA)

Business Software Alliance (www.bsa.sk) je vedúcim a globálnym obhajcom softvérového priemyslu. Združuje viac ako 70 renomovaných spoločností, ktoré ročne investujú miliardy dolárov na vytváranie softvérových riešení, ktoré sú impulzom pre ekonomiku a zlepšujú moderný život. Prostredníctvom vzťahov s vládami na medzinárodnej úrovni, ako aj prostredníctvom presadzovania duševného vlastníctva a súvisiacich výchovných činností rozširuje BSA horizont digitálneho sveta a buduje dôveru voči novým technológiám, ktoré tento svet poháňajú vpred. Členmi BSA sú o.i. Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley Systems, CNC, DBA Lab S.p.A., Microsoft, PTC, Siemens, Symantec, Tekla a MathWorks.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *