Close

15/10/2012

Predaj použitého softvéru odobril Európsky súdny dvor

Podľa firmy Licence Proffesional sa rozhodnutie vzťahuje aj na objemové licencie

S použitými softvérovými licenciami sa v západnej Európe obchoduje viac ako desať rokov. Keďže doteraz neexistoval slovenský precedens vo forme súdneho rozhodnutia, napriek legálnosti nákupu a predaja použitého softvéru niektoré pristupovali súkromné osoby aj firmy k takémuto obchodovaniu rezervovane. Podľa spoločnosti Licence Proffesional (LicencePro), prvého obchodníka s použitým softvérom na Slovensku, to zmení júlové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora.

Podľa LicencePro nemôžu výrobcovia softvéru v zmysle tohto verdiktu klásť prekážky pri ďalšom zhodnocovaní softvérových licencií ani vtedy, keď si zákazník inštaloval softvér po stiahnutí inštalačného balíka z internetu, ako to robí väčšina firiem pri objemových licenciách. Pasáže licenčných, či iných zmlúv, ktoré obsahujú zákaz predaja licencií, sú neplatné. Európsky súdny dvor nerozhoduje v národných sporoch, ale v tomto rozhodnutí udáva aj spôsob výkladu rozhodnutia pre národné súdy v podobných prípadoch.

Súdne rozhodnutie sa na prvý pohľad týka licencií Oracle. Európsky súdny dvor v rozhodnutí podľa LicencePro uviedol také závažné vyhlásenia, ktoré sa týkajú licencií všetkých výrobcov softvéru. „Môžeme hovoriť o komplexnom, precedentnom súdnom rozhodnutí. Jeho dosah je veľký a bude sa dotýkať takmer každého, tak používateľov, ako aj výrobcov softvéru,“ uvádza firma v tlačovej správe.

Pri niektorých výrobcoch, ako napríklad Microsoft alebo SAP, bol aj doposiaľ možný „licenčný transfer“. Právna cestička procesu takéhoto prevodu bola tenká a viazaná viacerými podmienkami. K prevodu objemových (volume) licencií, napríklad Microsoft Enterprise Agreement, bol nutný aj súhlas výrobcu. „V budúcnosti sa  táto transferová cestička zmení na autostrádu, nakoľko sa otvorí možnosť obchodovania aj s objemovými (volume) licenciami,“ mieni LicencePro.

Povinnosť získať súhlas výrobcu na prevod zaniká. Výrobca nemôže prevod zakázať. Ani vtedy, ak licenčná zmluva výslovne zakazuje ďalší prevod. Týmto súd opäť upriamuje pozornosť výrobcov na to, že právo stojí nad zmluvami.

V súvislosti s prevodom OEM licencií prebiehala na Slovensku, na rozdiel od iných európskych štátov, diskusia ohľadom možnosti recyklácie OEM licencií (napríklad pri vyraďovaní hardvéru), respektíve možnosti odpredať zvlášť OEM licencie a zvlášť použitý hardvér. Aj túto diskusiu podľa LicencePro súdne rozhodnutie s konečnou platnosťou ukončilo v prospech trhu s použitými licenciami.

Súd dokonca vyhlásil – ako sa píše v tlačovej správe LicencePro -, že oproti súčasným pravidlám, kedy bolo možné predať len zhmotnenú licenciu (OEM nálepka a prislúchajúci nosič CD/DVD), odteraz si môže zákazník vyrobiť dátový nosič sám a tak na základe „doktríny vyčerpania práv“ („exhausting rule“) nie je pre ďalší predaj licencie potrebný originálny dátový nosič od výrobcu softvéru.

Obstarávacie náklady na softvérové licencie tvoria značnú časť nákladov na IT vo firmách. Nemusia však nakúpiť vždy najnovšie verzie softvérov, keď vo firme ešte stále používajú staršie, predchádzajúce verzie softvérov, ktoré sú pre ich potreby dostatočné. Takto môžu ušetriť 30  až 70 nákladov na obstaranie softvéru, tvrdí LicencePro.

Porovnanie cien licencií:

Windows XP Professional (Win 7 downgrade)

  • nová licencia: 126,-€
  • použitá licencia: 66,-€

Windows 7 Professional

  • nová licencia: 126,-€
  • použitá licencia: 86,-€

Microsoft Office 2003 Professional (Office 2010 downgrade)

  • nová licencia: 430,-€
  • použitá licencia: 130,-€

Microsoft Office 2007 (Office 2010 downgrade)

  • nová licencia: 430,-€
  • použitá licencia: 260,-€

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *