Close

streetview

Európa preverí praktiky Facebooku a Google

Európska komisia chce pre občanov vyššiu kontrolu nad informáciami uloženými na internete. Každý používateľ internetu musí mať plnú kontrolu nad dátami, ktoré zveril prevádzkovateľom služieb. Ak chce vedieť, čo všetko o ňom firma na serveroch zaznamenáva, musí mu bezplatne vyhotoviť kópiu všetkých dát. Ak chce svoje dáta presťahovať z jednej služby do druhej, prevádzkovateľ služby mu ich musí poskytnúť vo vhodnom formáte. A ak ich chce vymazať, zo serverov sa musia nenávratne stratiť. Práve tieto práva by mali umožniť nové pravidlá, ktorých koncept pripravuje Európska komisia. Ich cieľom je posilniť kontrolu používateľov nad ich vlastnými informáciami, ktoré sú uložené na […]